Home

Idea kongresu

Zeszłoroczny kongres, zorganizowany z okazji jubileuszu 30-lecia nauczania medycyny chińskiej w Krakowie, okazał się wielkim sukcesem. Zarówno uczestnicy, jak i wykładowcy ocenili go bardzo entuzjastycznie i zgodnie stwierdzili, że należy organizować tego typu międzynarodowe kongresy co roku. Kongres pokazał, jak wielka jest potrzeba polskiego środowiska terapeutów i lekarzy TMC do pogłębiania wiedzy oraz wymiany doświadczeń z zagranicznymi praktykami.

Dlatego też Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej podjęło decyzję o organizacji międzynarodowych kongresów, mających na celu upowszechnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej zastosowania TMC w profilaktyce i leczeniu oraz wykorzystania jej również jako komplementarnej metody wspomagającej leczenie medycyną zachodnią.

Najbliższe kongresy odbywać się będą w Krakowie w terminach:
13-15 października 2017
12-14 października 2018
Serdecznie zapraszamy!

Główne cele

  1. Wypromowanie zalet stosowania technik TMC w profilaktyce i leczeniu.
  2. TMC jako metoda komplementarna, skutecznie wspierająca terapie medycyny zachodniej.
  3. Prezentacja własnych technik i doświadczeń klinicznych przez wybitnych praktyków TCM cenionych na forum międzynarodowym.
  4. Podsumowanie edukacji TMC w Polsce i Europie oraz skupienie się na obiecujących kierunkach rozwoju.

Wiodące tematy kongresu

  1. Diagnostyka medycyny chińskiej
  2. Problemy i choroby przewodu pokarmowego – możliwości i skuteczność leczenia metodami TCM
  3. Choroby cywilizacyjne – możliwości i skuteczność leczenia metodami TCM

Dr Yair Maimon zaprasza na Kongres:

Patronat honorowy

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Prof. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

her_pds

Patronat medialny

Radio Kraków

Międzynarodowa współpraca

Europejskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

48 Międzynarodowy Kongres TCM Rothenburg 2017

4 Międzynarodowy Kongres Medycyny Naturalnej – Londyn 2017