Home / Tajemnice zegara organów

Tajemnice zegara organów

Chińska kultura i medycyna opierają się na obserwacji cyklicznych przemian w przyrodzie. Te przemiany połączone są z przepływem czasu. Zegar organów jest głęboką, wielowymiarową mapą, ukazującą połączenia czasowo-przestrzenne na różnych płaszczyznach otaczającego nas makrokosmosu jak i mikrokosmosu naszych organizmów. Wykład wprowadzi nas w tajemne związki dotyczące fizjologii i patologii ludzkiego organizmu.